Skocz do zawartości
Kasieńka

Kupić mieszkanie i niech czeka?

Rekomendowane odpowiedzi

Od jakiegoś czasu przebywam za granicą. Mam taki pomysł, żeby kupić już teraz mieszkanie w Warszawie i wynająć je komuś. Niech płaci rachunki i zajmuje się nim, póki nie wrócę na stałe, a przy okazji będę mieć jeszcze dodatkowe pieniądze na wynajem. Myślicie, że to dobry pomysł? Gdzie tam najlepiej kupić mieszkanie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W sumie czemu nie ? Obecnie wynajem mieszkania w Warszawie jest bardzo opłacalny. Wiele osob wynajmuje tak więc nie będzie problemu ze znalezieniem chętnych. Jednocześnie będizesz miała mieszkanie dla siebie w przyszłości a szacuje się,ze w najbliższych latach ceny mieszkań będą rosły. 

Proponuję poszukać czegoś w bardziej oddalonej dizelnicy centrum Dzięki temu mieszkanie będzie tańsze i będze w lepszym standardzie. Obecnie ciekawe inwestycje powstają na Bielanach  

 

Mieszkania planowane do oddania do użytku w II połowie 2016 roku. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myślę,że tak. Szczególnie,że Warszawa cały czas się rozwija. Jest to duże miasto tak więc również zawsze będziesz miał chętnych na wynajem mieszkania. Polecam Wawer. Tutaj:

http://targimieszkaniowe.net/nowe-mieszkania-i-domy-warszawa-wawer/- możesz sobie przejrzeć mieszkania jakie są budowane w tym rejonie a powstaje ich sporo. 8 nowych inwestycji.

Ładna, spokojna dzielnica. Znajduje się tam wiele sklepów, szkół. Jeśli myślisz o tym aby po powrocie zamieszkać w Warszawie to polecam właśnie takie obrzeża. W centrum niewygodnie się żyje. 

Jako mieszkanka Wawra podpisuję się pod postem rękami i nogami:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myślę, że to zależy na jakich wynajmujących się trafi. Moja starsza siostra z chłopakiem wynajmowali 5 lat kawalerkę, zawsze płacili na czas i właścielka mieszkania nie podniosła im ani razu czynszu, bo miała święty spokój. Jak się wyprowadzili do swojego mieszkania, to naprawdę było tej wlaścicielce żal że straciła tak solidnych wynajmujących. A jak masz burdy co 3 miesiące, syf w wyremontowanym świeżo mieszkaniu to się to nie opłaca. Dużo ludzi jednak sprzedaje bo ma dosyć mordowania się w takich warunkach. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja miałam coś takiego:

 

- WZÓR  -

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

Zawarta dnia ....................... r. (data) w .................................... (miejscowość)

pomiędzy:

.................................................... (imię i nazwisko lub nazwa Wynajmującego)

zam./z siedzibą w ................................................................................. (adres)

reprezentowany przez ............................ (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)

PESEL ................ (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)

zwany dalej: Wynajmującym

a

.................................................. (imię i nazwisko Najemcy)

zam. w ................................................................... (adres)

PESEL ........................... (lub seria i numer dowodu osobistego)

zwany dalej: Najemcą

§ 1

1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo własności lokalu mieszkalnego znajdującego się pod adresem ........................................, o łącznej powierzchni ........ m², zwanego dalej Lokalem. Dla Lokalu Sąd Rejonowy w .................. prowadzi księgę wieczystą o numerze ....................
2. Lokal składa się z ....................... (należy wymienić z jakich pomieszczeń). Łączna powierzchnia Lokalu wynosi ....... m². Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni .......... m² oznaczona numerem ................ oraz garaż*/miejsce postojowe*zlokalizowane .......................... (w zależności od sytuacji).
3. Wynajmujący oświadcza, że Lokal jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień Najemcy.

§ 2

1. W dniu zawarcia umowy, Wynajmujący oddaje Najemcy Lokal do używania w celach mieszkaniowych, wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem. Plan Lokalu stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
2. Szczegółowy opis stanu technicznego Lokalu, wykaz wyposażenia wraz z opisem jego stanu technicznego i dokumentacją zdjęciową oraz informacja o zastrzeżeniach Najemcy, stanowi załącznik nr 2 do Umowy (protokół odbioru Lokalu).

§ 3

1. Z tytułu użytkowania Lokalu na podstawie niniejszej Umowy, Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz kwocie  ................... zł (słownie: ................... złotych) miesięcznie.
2. Czynsz najmu płatny jest z góry do .... dnia każdego miesiąca na rachunek Wynajmującego w .......................... o numerze ......................................
3. Wysokość czynszu najmu, określonego w ust.1 obejmuje*/nie obejmuje* opłat eksploatacyjnych za Lokal: za dostawę wody i odbiór ścieków, za dostawę energię, wywóz nieczystości, dostawę ciepła, gazu, korzystanie z Internetu i linii telefonicznej oraz opłat i wydatków na nieruchomość wspólną, które Najemca będzie płacił w wysokości wynikającej z faktur lub rachunków przesłanych przez dostawców tychże usług.* ( jeśli czynsz nie obejmuje tych opłat)
4. Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieopłacenia przez Najemcę w odpowiedniej wysokości lub terminie opłat eksploatacyjnych określonych w ust. 3.*

§ 4

1. Najemca, bez pisemnej zgody Wynajmującego, nie może dokonywać żadnych ulepszeń, adaptacji ani innych zmian w Lokalu, w szczególności zmian trwałych. Wszelkie koszty zmian dokonanych za zgodą Wynajmującego ponoszą Najemca i Wynajmujący w udziałach i na zasadach ustalonych w odrębnej umowie. W przypadku dokonania zmian w Lokalu bez zgody Wynajmującego, Wynajmującemu przysługuje prawo żądania od Najemcy przywrócenia stanu poprzedniego oraz zapłaty kary umownej w wysokości czynszu za ... miesiące. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Wynajmującego naprawienia szkody przewyższającej wartość kary umownej.
2. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego użytkować Lokalu w inny sposób niż to wynika z treści niniejszej Umowy.
3. Najemca nie może podnajmować Lokalu ani oddawać go w użytkowanie osobom trzecim w jakiejkolwiek innej formie, w całości ani w części.
4. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić Lokal Wynajmującemu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, uwzględniającym zużycie, wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 5

1. Najemca oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy dokonał wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego ustalonej wcześniej kaucji w wysokości ............. zł. (słownie: ..................................... zł.), która będzie przeznaczona na zabezpieczenie zapłaty czynszu wraz z odsetkami za opóźnienie oraz wszelkich innych roszczeń Wynajmującego mogących powstać w zawiązku z wykonywaniem niniejszej Umowy. (kaucja nie może przekroczyć 12-krotnej wysokości czynszu)
2. Wynajmujący potwierdza, że otrzymał kwotę określoną w ust. 1.
3. Wynajmujący zwróci Najemcy wpłaconą kaucję w całości, w terminie ... dni od dnia wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania i opróżnienia Lokalu przez Najemcę. W przypadku, gdyby w tym dniu przysługiwały Wynajmującemu roszczenia przeciwko Najemcy wynikające z niniejszej Umowy, w szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za nieterminowe płatności czynszu, z niezapłaconych faktur czy rachunków za opłaty eksploatacyjne lub też z kary umownej określonej w § 4 ust. 1 albo szkód uczynionych przez Wynajmującego w Lokalu, Wynajmujący potrąci przysługujące mu roszczenia z kwoty kaucji.
(w umowie można zawrzeć zapis o podwyższeniu kaucji, w przypadku podwyższenia kwoty czynszu)

§ 6

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony* / oznaczony* do dnia ............................. r. (dla Wynajmującego, ze względu na ograniczoną możliwość wypowiedzenia umowy, bezpieczniejsze są umowy zawierane na czas określony)

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej umowy, Strony będą starały się je rozwiązać w sposób polubowny. Gdyby okazało się to jednak niemożliwe, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie .......................(np. sąd właściwy dla Wynajmującego, sąd właściwy dla pozwanego, dla powoda, dla Lokalu – jeśli przepisy prawa nie narzucają właściwości sądowej, strony mogą ją ustalić dowolnie).

 § 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 § 10

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

.................................................                                                                            .......................................................
               Wynajmujący                                                                                                             Najemca

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A bywasz czasem w Polsce? Tak żeby raz na jakiś czas zajrzeć do mieszkania? Myślę, że na pewno musiałabyś sama zająć się znalezieniem i wyborem odpowiednich najemców. Ale nie bałabym się tego panicznie. Moim zdaniem wystarczy odpowiednio skonstruować umowę i ewentualnie pogadać z sąsiadami, żeby dali znać, jak będzie się działo coś niepokojącego.

 

A jeśli teraz masz kasę, to sam pomysł jest spoko. Nie musisz w ogóle potem sama mieszkać w tym mieszkaniu w Warszawie, a pieniądze z najmu zawsze wpadną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Wypowiedzi z ostatnich 10 dni

    • Hugo Boss Energise z pewnością można opisać jako energetyczne i pobudzające – takie jak nadchodząca pora roku. Zapach jest trwały i silny, utrzymuje się na ciele przez cały dzień, a na odzieży nawet do kilku dni. Stanowi połączenie drzewa cytrusowego, mandarynki, kardamonu i kolendry.
    • Witajcie,  ostatnio rozważam studiowanie dietetyki na mgr bo Polskie Towarzystwo Dietetyków składa ustawę o regulacji zawodu dietetyka jako medycznego więc bardzo możliwe, że w najbliższej przyszłości osoby po dietetyce otrzymają Prawo Wykonywania Zawodu więc automatycznie będą miału uregulowaną pensję i pozycję z własnym samorządem jak lekarze, pielęgniarki czy farmaceuci.  Osobiście interesuje się dietetyką i rozważam robienie studiów magisterskich niestacjonarnie, tylko mam wątpliwości, czy to ma sens skoro ciągle słyszy się, że perspektywy nie są dobre ponieważ bardzo dużo absolwentów dietetyki jest obecnych na rynku pracy przez co wysoka konkurencja jest.  Mam też opcję wyjazdu za granicę i chętnie z niej skorzystałbym tylko waham się, ponieważ nie wiem, czy całe życie chciałbym mieszkać w innym kraju i dlatego rozważam tą dietetykę jako taką alternatywę, gdy za kilka lat chciałbym wrócić i wiem, że gdy ten kierunek zostanie uregulowany to raczej już nie będzie szansy na robienie magisterski bez licencjata z tego kierunku a nawet może stać się 5-letnia.  Co o tym sądzicie, czy według Was warto inwestować kolejne 2 lata czy lepiej postawić wszystko na 1 kartę i wyjechać?  
    • Holandia, kraj tulipanów, malowniczych kanałów i rowerów, jest jednym z najbardziej fascynujących miejsc na mapie Europy. Dla wielu z nas marzenie o zwiedzeniu Amsterdamu czy urokliwych wiosek jest jak spełnienie marzeń. Jeśli również masz tę wyjątkową okazję, zastanawiasz się pewnie nad wyborem środka transportu.
    • Powszechna i postępująca cyfryzacja sprawia, że wiele aspektów współczesnego życia zawodowego i prywatnego przenosi się do sfery internetowej. Dzięki temu intensywnie rośnie także zapotrzebowanie na specjalistów, zajmujących się doskonaleniem, zarządzaniem czy monitorowaniem zjawisk występujących w cyfrowym świecie. 
  • Najpopularniejsze tematy na forum

×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.