Skocz do zawartości
Rose Et Crochet

Zarządzanie procesami - kilka ćwiczeń

Rekomendowane odpowiedzi

Hej,

 

Muszę rozwiązać ćwiczenia z studia z zarządzania procesami a nie mogę sobie poradzić z tym sama.

Czy mógłby mi ktoś pomóc?

 

Poniżej zamiszczam zadania do podglądu.

Brakuje w nich zdjęć.

Jeżeli mógły ktoś się podjąć, to wysłałabym całość w jednym pliku.

 

 

 

 

Podyplomówki z zarządzania procesami

Ćwiczenia 1-2

Temat: Projektowanie procesów i systemów w organizacji.

Problemy praktyczne:

 1. Podaj przykłady systemu, procesu, działania i czynności w dowolnym przedsiębiorstwie.

 

 1. Podaj przykłady mierników procesów w organizacji dotyczących świadczenia usług hotelowych.

 

 1. Zidentyfikuj procesy podstawowe, pomocnicze i studia z zarządzania w następujących podmiotach gospodarczych:
  1. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu.
  2. Piekarnia chleba w Namysłowie.
  3. Hotel*** we Wrocławiu.
  4. Kiosk „Ruchu” w Brzegu.
 2. Zaproponuj sekwencję działań w ramach wytwarzania opakowań szklanych (butelek) do piwa.

 

 1. Stwórz przykładową mapę następujących procesów:
  1. Przyjęcie zamówienia na usługi cateringowe od klienta korporacyjnego.
  2. Dostawa przesyłki dla klienta.
  3. Proces rekrutacji studentów drugiego stopnia studia z zarządzania w WSB w Opolu.
  4. Szkolenia pracowników Poczty Polskiej.

Ćwiczenia 3-4

Temat: Statystyczne metody sterowania procesami w organizacji SPC, Karty Shewarta, histogramy.

Problemy praktyczne:

 1. Stwórz arkusz zbierania danych dotyczący kontroli jakości wyrobu gotowego. Wyciągnij wnioski: bez wad, bez wad, pęknięcie, plama, plama, deformacja, bez wad, bez wad, bez wad, pęknięcie, deformacja, plama, plama, plama, plama, plama, pęknięcie, pęknięcie, bez wad, bez wad, bez wad, bez wad, pęknięcie, pęknięcie, pęknięcie, deformacja, deformacja, plama, pęknięcie, bez wad, pęknięcie, deformacja, deformacja, bez wad, pęknięcie, plama, plama, deformacja, bez wad, bez wad, bez wad, pęknięcie, deformacja, plama, plama, plama, plama, plama, pęknięcie, pęknięcie, bez wad, bez wad, bez wad, bez wad, pęknięcie, pęknięcie, pęknięcie, deformacja, deformacja, plama, pęknięcie, bez wad, pęknięcie, deformacja, plama, plama, plama, pęknięcie, pęknięcie, bez wad, bez wad, bez wad, bez wad, pęknięcie, pęknięcie, pęknięcie, deformacja, deformacja, plama, pęknięcie, bez wad, pęknięcie, deformacja, deformacja, bez wad, pęknięcie, plama, plama, deformacja, bez wad, bez wad, bez wad, pęknięcie, bez wad, bez wad, pęknięcie, pęknięcie, pęknięcie, deformacja, deformacja, plama, pęknięcie, bez wad, pęknięcie, deformacja, deformacja, bez wad, pęknięcie, plama, plama, deformacja, bez wad, bez wad, bez wad, pęknięcie, deformacja, plama, plama, plama, plama, plama, pęknięcie, pęknięcie, bez wad, bez wad, bez wad, bez wad, pęknięcie, pęknięcie, pęknięcie, deformacja, deformacja, plama, pęknięcie, bez wad, pęknięcie, deformacja, plama, plama, plama, pęknięcie, pęknięcie, bez wad, bez wad, bez wad, bez wad, pęknięcie, pęknięcie, pęknięcie, deformacja, deformacja, plama, pęknięcie, bez wad, pęknięcie, deformacja, deformacja, bez wad, pęknięcie, plama, plama, deformacja, bez wad, bez wad, bez wad.

 

 1. Stwórz stratyfikację dotyczącą kontroli jakości wyrobu gotowego wytwarzanego przez dwóch pracowników – Kazika i Franka: bez wad (Kazik), bez wad (Kazik), pęknięcie (Franek), pęknięcie (Franek), pęknięcie (Franek), deformacja (Kazik), deformacja (Franek), plama (Kazik), pęknięcie (Franek), bez wad (Franek), pęknięcie (Franek), deformacja (Franek), deformacja (Franek), bez wad (Franek), pęknięcie (Franek), plama (Franek), plama (Franek), deformacja (Franek), bez wad (Franek), bez wad (Franek), bez wad (Kazik), pęknięcie (Franek), deformacja (Franek), plama (Franek), plama (Franek), plama (Franek), plama (Franek), plama (Franek), pęknięcie (Franek), pęknięcie (Kazik), bez wad (Kazik), bez wad (Franek), bez wad (Franek), bez wad (Franek), pęknięcie (Franek), pęknięcie (Franek), pęknięcie (Kazik), deformacja (Kazik), deformacja (Kazik), plama (Franek), pęknięcie (Kazik), bez wad (Kazik), pęknięcie (Kazik), deformacja (Franek), plama (Kazik), plama (Kazik), plama (Kazik), pęknięcie (Franek), pęknięcie (Kazik), bez wad (Franek), bez wad (Franek), bez wad (Kazik), bez wad (Kazik), pęknięcie (Kazik), pęknięcie (Kazik), pęknięcie (Kazik), deformacja (Franek), deformacja (Franek), plama (Franek), pęknięcie (Franek), bez wad (Franek), pęknięcie (Franek), deformacja (Franek), deformacja (Franek), bez wad (Franek), pęknięcie(Kazik), plama, plama (Kazik), deformacja (Franek), bez wad (Kazik), bez wad (Franek), bez wad (Franek), pęknięcie (Kazik), bez wad (Franek), bez wad (Kazik), pęknięcie (Franek), pęknięcie (Kazik), pęknięcie (Kazik), deformacja (Kazik), deformacja (Kazik), plama (Franek), pęknięcie (Kazik), bez wad (Kazik), pęknięcie (Kazik), deformacja (Kazik), deformacja, (Franek) bez wad (Franek), pęknięcie (Franek), plama (Franek), plama (Franek), deformacja (Franek), bez wad (Franek), bez wad (Franek), bez wad (Franek), pęknięcie (Franek), deformacja (Franek), plama (Franek), plama (Franek), plama (Franek), plama (Kazik), plama (Franek), pęknięcie (Franek), pęknięcie (Franek), bez wad (Franek), bez wad (Franek), bez wad (Franek), bez wad (Franek), pęknięcie (Franek), pęknięcie (Franek), pęknięcie (Franek), deformacja (Franek), pęknięcie (Franek), pęknięcie (Franek), deformacja (Franek), deformacja (Kazik), plama (Franek), pęknięcie (Franek), bez wad (Franek), pęknięcie (Franek), deformacja (Franek), deformacja (Franek), bez wad (Franek), pęknięcie (Franek), plama (Franek), plama (Kazik), deformacja (Franek), bez wad (Franek), bez wad (Franek), bez wad (Franek), pęknięcie (Franek), deformacja (Franek), plama (Franek), plama (Franek), plama (Franek), plama (Kazik), plama (Franek), pęknięcie (Franek), pęknięcie (Franek), bez wad (Kazik), bez wad (Franek).

 

 1. Narysuj diagram Ishikawy dla następujących problemów: niska jakość zajęć dydaktycznych w, konkurencyjnej względem WSB w Opolu, uczelni; komputer się nagle wyłączył i nie działa; niska jakość (duży odsetek wad – pęknięć, deformacji i plam) na wyrobach z porcelany, duża absencja pracowników w przedsiębiorstwie produkującym silniki samochodowe.
 1. Narysuj histogram do następującego zbioru danych.

 

 1. Narysuj kartę kontrolną dla następujących obserwacji:

Nr próbki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Liczba wad

1

22

23

12

2

4

4

6

5

7

2

Ćwiczenia 5-6

Temat: Przeprojektowywanie procesów Six Sigma, BPR.

Problemy praktyczne:

 1. Wypisz jeden problem, występujący w Twoim codziennym życiu. Zaproponuj jakieś rozwiązania zgodne z metodą poka-yoke, które umożliwią jego rozwiązanie.
 2. Zaproponuj rozwiązania następujących problemów, zgodnie z zasadą poka-yoke:
  1. Połykanie przez małe dzieci zabawek, np. klocków.
  2. Gubienie przez niektóre osoby, telefonów komórkowych.
  3. Okradanie kont bankowych poprzez skanowanie kart debetowych w bankomatach.
  4. Długie kolejki w uczelnianym barze.
  5. Zostawianie przez niektóre osoby kluczy w zamkach.
  6. Zasypianie za kierownicą części kierowców.
 1. Jesteś menedżerem w przedsiębiorstwie X. Biorąc pod uwagę poniższe studium przypadku, określ cele wdrożenia metody, stwórz harmonogram realizacji poszczególnych etapów oraz opisz działania jakie podjąłbyś na poszczególnych etapach.

ABC jest producentem plastikowych postaci z kreskówek. Produkuje się je głównie, wykorzystując formy wtryskowe lub wydmuchiwane. Produkty są sprzedawane poprzez przedstawicieli, krajowym i regionalnym sieciom sklepów zabawkarskich i wielobranżowych. Produkcja ma charakter sezonowy: w lutym odbywają się w N.Y. Targi Zabawkarskie, na których są prezentowane nowe wzory, po targach klienci składają zamówienia, realizowane przed Świętem Dziękczynienia i Bożym Narodzeniem, gdy zapasy w sklepach i w centrach dystrybucyjnych spadają poniżej poziomu zamówień, klienci składają nowe zamówienia, 80% zamówień jest składanych w ostatnich sześciu miesiącach roku. Obecna roczna sprzedaż to 50 mln USD, zatrudnienie - 500 pracowników. Przed 2002 r. ABC miał ok. 50% udziału w rynku. Najgroźniejszym konkurentem był XYZ Plastics. Produkował on na dalekim wschodzie; miał niższe ceny; notowano jednak opóźnienia w dostawach. W ciągu 2003 r. XYZ znacząco poprawiło swoją zdolność do realizacji zamówień zachowując niższe ceny. W rezultacie ABC utraciło część swoich klientów. Obecny udział w rynku wynosi 40%”.

 

Etapy implementacji:

 1. Określenie wymagań klientów.
 2. Ocena stanu istniejącego.
 3. Analiza i modyfikacja stanu istniejącego.
 4. Projektowanie nowego procesu.
 5. Wdrożenie udoskonalonego procesu.
 1. Przeprojektuj poniższą strukturę organizacyjną w kierunku procesowym.

Ćwiczenia 7

Temat: Rozwiązywanie problemów zmienności procesów – metody heurystyczne.

Problemy praktyczne:

 1. Rozwiąż za pomocą burzy mózgów następujące problemy:
  1. Jesteś właścicielem mieszkania o powierzchni 60 m2, na 3 piętrze jednego z budynków zlokalizowanych na opolskim osiedlu. Znajdź rozwiązania maksymalizujące następujące kryteria: dochód, zadowolenie sąsiadów, możliwość zrobienia kariery zawodowej, absurdalność.
  2. Jesteś dyrektorem spółki komunalnej produkującej ciepło dla 500 tys. miasta. Jest szczyt sezonu grzewczego (styczeń) a zatrudnieni w niej pracownicy domagają się podwyżki płac i grożą strajkiem. Miasto, będące właścicielem spółki jest jednak mocno zadłużone, a jego władze kategorycznie odmawiają zwiększenia kosztów funkcjonowania ciepłowni. Znajdź rozwiązania maksymalizujące następujące kryteria: zadowolenie pracowników, zadowolenie władz lokalnych, dobro spółki, zadowolenie mieszkańców gminy.
  3. Wymyśl następujące nowatorskie rozwiązania: nowy sport, nowy sposób budzenia, nowy telefon komórkowy, nowa forma turystyki.
 2. Za pomocą sześciu myślowych kapeluszy rozwiąż następujące dylematy:
  1. Uruchomienie oddziału przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją maszyn rolniczych na Ukrainie (niedaleko Kijowa).
  2. Wprowadzenie tzw. podatku bykowego – daniny, którą płaciłyby wszystkie osoby po 30 roku życia nie mające dzieci.
  3. Uruchomienie kierunku Rolnictwo w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.
  4. Zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych do kwoty 2000 złotych miesięcznie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.