Skocz do zawartości

bushmen5

Użytkownik
 • Liczba zawartości

  1
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutralna

O bushmen5

 • Tytuł
  Nowicjusz

Informacje o profilu

 • Płeć
  Mężczyzna
 • Lokalizacja
  Kraków
 • Zainteresowania
  siatkówka
 1. Mam ogromną prośbę w związku ze zbliżającym się egzaminem z rachunkowości. Znalazłem test w internecie i mam prośbę czy byłby ktoś z Was w stanie mi w nic pomóc? Z góry dziękuję 1. Wewnętrzni użytkownicy informacji pochodzących z rachunkowości to a) Właściciel Zarząd 2. Regulacjom prawnym i standaryzacji w skali międzynarodowej podlega rachunkowość a) Finansowa zarządcza c)żadna z nich 3. Wskaż wyrazem której funkcji rachunkowości jest eliminacja niegospodarności i marnotrawstwa: a) Informacyjnej b)Kontrolnej c) analitycznej 4. Osiągnięte przychody i poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych niezależnie od wpływu/wydatku pieniężnego zgodnie z zasadą a) Memoriałową ciągłości c) istotności 5. Krajowe standardy Rachunkowości a) Są opracowane przez Komitet Standardów Rachunkowości muszą być stosowane przez wszystkie spółki publiczne c) muszą być stosowane przez wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce 6. Które zdanie jest prawdziwe: a) Wierność prezentacji informacji oznacza jej sprawdzalność i przydatność terminowość i zrozumiałość to fundamentalne cechy jakościowe informacji finansowych c) wierność prezentacji informacji oznacza jej kompletność, naturalność i bezbłędność 7. W wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości: a) Pasywa w bilansie dzielą się na cztery grupy oznaczone literami A,B,C i D Aktywa w bilansie obejmują: aktywa trwałe, aktywa obrotowe, należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz udziały własne c) małe przedsiębiorstwa nie muszą sporządzać bilansu 8. Do aktywów trwałych nie należą: a) Inwestycje długoterminowe b)należności długoterminowe c) wartości niematerialne i prawne 9. W przedsiębiorstwie produkującym stalowe noże kuchenne materiałem jest: a) Gotowy nóż maszyna produkcyjna c) stal 10. Z tytułu zakupu na kredyt kupiecki powstaję: a) Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług należność z tytułu dostaw i usług c) zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 11. Które z poniższych zdarzeń nie jest operacją gospodarczą a) Wypłata wynagrodzeń pracownikom wpływ środków pieniężnych z tytułu przeznaczonego kredytu c) wystawienie polecenia przelewu 12. Operacje bilansowe to operacje gospodarcze, które wpływają a) Wyłącznie na przychody na składniki aktywów i/lub pasywów c) zawsze na sumę bilansową 13. Która operacja gospodarcza wpływa tylko na majątek przedsiębiorstwa a) Zakupiono materiały, zapłata nastąpi za 14 dni przelano wynagrodzenia na konta osobiste pracowników c) Kupiono akcję za gotówkę 14. Zgodnie z zasadą przeciwwagi operację gospodarcze należy księgować a) W tej samej kwocie po dwóch przeciwnych stronach kont c) raz ze znakiem dodatnim a raz ujemnym 15. W księdze głównej operacje gospodarcze ujmuje się a) Na kontach analitycznych na kontach syntetycznych c) wyłącznie na kontach wynikowych 16. Dowody księgowe zewnętrzne własne a) Są przekazywane innym jednostkom organizacyjnym przedsiębiorstwa są otrzymane od kontrahentów c) to np. faktura VAT sprzedaży 17. Kwota, za jaką składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, nie powiązanymi ze sobą stronami to a) cena nabycia cena sprzedaży netto c) wartość godziwa 18. Zgodnie z metodą LIFO a) wycena rozchodu odbywa się po cenach tej dostawy, którą przyjęto najwcześniej, a po jej wyczerpaniu po cenach dostaw nabytych później, zgodnie z kolejnością ich przyjęcia do magazynu wycena rozchodu odbywa się po cenach tej dostawy, która jest najdroższa, a po jej wyczerpaniu, po cenach dostaw tańszych, w kolejności wartości c) wycena rozchodu odbywa się po cenach tej dostawy, którą przyjęto najpóźniej, a po jej wyczerpaniu po cenach dostaw nabytych wcześniej, zgodnie z kolejnością ich przyjęcia do magazynu 19. Umorzenie środka trwałego oznacza a) Utratę wartości na skutek eksploatacji koszt zużycia na skutek eksploatacji c) utratę wartości nieprzydatności do użytku 20. Saldo na koncie Ct na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów a) Jest wykazywane w bilansie po stronie pasywów jest wykazywane w bilansie po stronie aktywów c) jest ujmowane w rachunku zysków i strat 21. Przykładowe koszty ujmowane na koncie usługi obce to a) Podatek od środków transportu zużycie paliwa c) koszty transportu 22. Która informacja jest fałszywa a) Przedawnione zobowiązania stanowią wartość pozostałych kosztów operacyjnych przekazane darowizny stanowią wartość pozostałych kosztów operacyjnych c) naliczone kontrahentowi odsetki za zwłokę w zapłacie stanowią wartość przychodów finansowych 23. Kosztem uzyskania przychodów z podstawowej działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej będzie a) Wartość sprzedanych towarów koszt sprzedanych produktów c) wartość netto sprzedanej maszyny produkcyjnej 24. Gdy VAT należny jest wyższy niż naliczony a) VAT z tytułu zakupu jest wyższy niż z tytułu sprzedaży podmiot ma należność od Urzędu Skarbowego z tytułu VAT c) na koncie Rozrachunki z tytułu VAT występuje saldo Ct 25. Po stronie Dt konta Wynik finansowy księguje się a) Wartość sprzedanych towarów i materiałów przychody ze sprzedaży produktów c) przychody finansowe 26. Banki nie muszą sporządzać a) Zestawienia zmian w kapitale własnym rachunku przepływów pieniężnych c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 27. Informacja dodatkowa obejmuje a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zestawienie obrotów i sald c) zestawienie zmian w kapitale własnym 28. Badanie sprawozdania finansowego a) Następuję po jego ogłoszeniu poprzedza jego ogłoszenie c) jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw
×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.